________________________________________________________________________________________________________________________________________________
|           _________   .__  __            __    ________    __  __                     |
| P rince      /  _____/__ __| |_/ *|______  ____ _____ _/ |_   / _____/ _____/ |__/ |_ ____  ______   mit Inanna der   |
| O f        \_____ \| | \ |\  __\__ \ /  \\__ \\  __\  /  \ ___ / _ \  __\  __\/ __ \ / ___/  -Herrin des Palastes- |
| P lanet      /    \ | / |_| | / __ \|  | \/ __ \| |   \  \_\ ( <_> ) | | | \ ___/ \___ \   und hueterin der  |
| E arth      /_______ /____/|____/__| (____ /___| (____ /__|   \______ /\____/|__| |__| \___ >____ >   Schicksalstafeln  |
|              \/  8Pa9x9fZBtY    \/   \/   \/         \/   vvWe6p17nLQ   \/   \/http://tinyurl.com/hrgp6vr|
|_______________________________________________________________________________________________________________________________________________|
|                   *                 :                                   |
|                  *    *              :                                   |
|                                    / \                          Der        |
|                    *              _;;;;;;;_                      Jungbrunnen      |
|                        *        .-'  An  '-.                .       |        |
|                 .               /  Anu Anum  \               m       |        |
|                 m               /  Heiliges Ei \              | |       |        |
|                | |        *      |tinyurl.com/jrjueo8|              |M|       |        |
|                |M|              |  ___--'--___  |              ---+      |        |
|                ---+    .        .:.\__-- _______ --__/.:.        .    | |      |        |
|               * | |    m       /  \ -----    ----- /  \       m    | |      |        |
|         *       | |   *| |   :   /_____ __Avalokiteshvara_ ____\   :   | |    | |      |        (|
|         *       | |   |n|   __: | n n n| ______________ |n n n| ;__   |n|    | |     \ | /      (::|
|                ___|   | |   |n\__|_M_M_M| | ____________ | |M_M_M|__/nn|   | |   |---|      \|/    (:(::::|
|                |  |   | |   |  |   | ||   _   || |   |   |   | |   |  | http://tinyurl.com/jf3gfpe |
|                |  |   | |   | /\ | .-. | ||  .-" "-. || | .-. | /\ |   |-|   |  |   .. ...    (::::::::|
|                |  |   |-|   || || /  \| || ' -"- ' || |/  \| | ||   | |   |  | ..............  (:::::::::|
|                |  |   | |   |  | |  || || | EINGANG ||| ||  ||   |   | |   ----|.................(:::::::::::|
|()               _Ea |   | |   |  | +---+| || | GA-GA ||| |+---+|   |   | |   |  | .................(::::::::::|
|:::)():(:)           |Enki|  |_|   |  | .-. | || | Indra ||| | .-. |   |   |-|   |  |..................(::::::::::|
|::::):(:::)           |  |  | |   | /\ | /  \| || |  ||  ||| |/  \| /\ |   | |   |  | .................(::::::::::|
|:::::)::::::)  . .      | (:():)() |   || || |  || || | ||||  ||| ||  || | ||   | |   |  | .................(:::::::::|
|::::::):::::::)   . ::    (:(:))(:):)| -----============================================---- | | ----|  |  .................(::::::::|
|:::::):::::::::)   ::::::  (:(:):((:():)             Sequana           m      .,.  ...m           |
|::::::::::::::::)  ::::m:m  |   000     m m m M   ;;;            M M M  MMM     ...##  MM  m        |
|::mmm::::::::mm:::). .::MM:MM ------000---------MM MM MM MM--::::::-------------------M-MMMMMMMM--MMMm-M-MM------#### MMM  MMm    mm   |
|MMMMMM::::::MMMM:). . . MMMMMMM   0 MM  .  MM MM MM MM       ==      M MMMMMMMM MMMM M MMM   DAS MMMM MMM    MMM   |
|MMMMMMM:::::MMMMM   MMMMMMMM MM . MMM    MM MM MM    i i i :F_P: i i.i     MMMMMM MMMM M MMM  # R # MMMM MMM    MMMM  |
|MMMMMMM::::MMMMMMM   MMMMMMMMM MM  MMMM   MM M    .  //       \  .     M MMMM M MMM  # C # MMMM MMM    MMMM  |
|MMMMMMM:::MMMMMMMMM . MMMMMMMMM MM M MMM   M        /        \.   .     MM M MM . # H # MMMM MMM    MMMM  |
| BAUM  ::MMMMMMMMM   LEBENS  MM M MMMM       .'  ./         '\           MM  '# I # MMMM MMMM   MMMMM  |
| ODER  ::  DES   MMMMMMMMMM MM M MMMM      .    //   Der Weg    \.     .        # V # MMMM .MMMM   MMMM  |
| BLUME ::MMMMMMMMM  MMMMMMMMM MM             ./' zur Weltherrschaft  '\\              # MMMM MMMM' .  MMMM  |
|MMMMMMMM:::MMMMMMMM  MMMMMMMM          .    //    fuehrt NICHT    '\.      .           MMMM  ' MMM   |
|MMMMMMMMM::MMMMMMMM  MMMMMM               // ueber DEIN Schwert zum Ziel \\.                MMMM    MMM ' .|
|MMMMMMMMM:: MMMMMMM  MMMMM         .     //' sondern NUR ueber DEINE Taufe '\\.      .              MM   |
|MMMMMMM:  MMMMMMM                  .//       Pius II        '\\                        |
|MMMMMMM  MMMMMM            .      ///   http://tinyurl.com/zcgzrpy    \\       .               |
|MMMMMM                       //'   gez.: G.G = (Goettlicher GOTT)    \\.         .             |
|MMMMMMM               .       .//    die Toene der Welt wahrnehmend    \\\.                     |
|MMMMMM Willkommen in meinen BESCHEIDENEN Stall /// ( Niedergeschrieben im - Buch der Lieder-)  \\\.   http://tinyurl.com/zlowfsy    |
|_______________________________________________________________________________________________________________________________________________|
|                Das Fundament des Sultanats ......                           .s$$$s.         |
|     ^                _.--._                                    $$$$$$$$s.        |
|    ,' \            __..--'` ( ) `'--..__                               $$$' $$`$$$s       |
|    L""/           (____..--'`||`'--..____)                              $$; ~ $$~`$;$       |
|    ` |            O     ||     O          VERTEIDIGUNG               $;$ o> $o $$;       |
|    J |            /|\    ||    /|\                              `;$$$ .\s.,$$,       |
|    J L           / | \    ||    / | \          _________               ;$$$\`-=- /$;`       |
|    | | . ,        / | \   ||   / | \         /'    /|               '' |.__,||        |
|    | |.`v_L.'       /  |  \   ||   /  |  \        /     / |_                |  '|=-.__      |
|   // ,>-(-\'_      /____|____\  ||  /____|____\       / W.W.W. / //|             ,-=-';`  |   `.     |
|   \`' \ - /-.      (_____|_____)  ||  (_____|_____)      /_________/ ////|            (     /|    \    |
|   /  /`""|        \_______/   ||   \_______/      |  _ _  | 8o////|            :   ,  ;  |\  \    |
|    ),'  `-              ||             | /'// )_ |  8///|            ;       :; `. \   |
|   (  ,-' \              ||             |/ // // ) |  8o///|           :o) ; : (o ;:  \ \   |
|    ) ,' ,'  h             ||             / // // //,| / 8//|         ,---`.__  `.__,' |   \/ }  |
|   / / /   `)--..           ||             / // // /// | /  8//|         | }-'" |     / |   ; /   |
|   \/ /    \ <)           ||            / // // ///__|/  8//|         "\U)  |     / ;  / /   |
|    <     , L<'           ||            /.(_)// /// |    8///|          ^\  | :    :_,-='_;    |
|    F/   _/ ,'            ||           (_)' `(_)//| |    8////|___________     \ ;     c,__V`     |
|    L  ,-'   \            ||          (_) /_\ (_)'| |    8///////////////      \/   .   /:       |
|    |     ___L            ||          (_) \"/ (_)'|_|     8/////////////      ;\     / \       |
|   /     ( F            ||           (_)._.(_) d' Hb     8oooooooopb'      : \`*=---=*/  :      |
|   J   ___,' L            ||            `(_)' d' H`b                |  \PUSSY /   :      |
|   |  ,'    |           __||__              d'  `b`b                ;  \CAT /   `      |
|   F INFORMATIONS|        ____/ Trajan \____          d'   H `b               /   >-./    `     |
|  (_,--..__   |_       /`  `-......-'  `\         d'   `b `b              /    / `.    \     |
|  ,'    `"`--.._\      `._ GERECHTIGKEIT _.'        d'      `b             /   ,'   `.    \    |
| ,' /         \       '--..........--'         d'       `b            :   /     `.   \    |
|/   FREIHEIT    (_                                           ;   /      `.   \   |
|                                                       { )  /              |
| http://tinyurl.com/hrgknpn   https://tinyurl.com/huqfgwf       RESERVIERT             `. http://tinyurl.com/h4cpkn6  |
|......................................................................____......................................................................|
| o  \ o / _ o    __|  \ /   |__     o _ \ o /  o  / __ \  o  \ o / _ o    __|  \ /   |__     o _ \ o /  o |
| /|\  |   /\  __\o  \o  |  o/   o/__  /\   |  /|\ / / \ \ /|\  |   /\  __\o  \o  |  o/   o/__  /\   |  /|\ |
| / \  / \  | \ /) |  ( \ /o\ / )  |  (\ / |  / \  / \ \ \__/ / / \  / \  | \ /) |  ( \ /o\ / )  |  (\ / |  / \  / \ |
|.....................................................................\____/.....................................................................|
|           ______ _______ _______    _____ _______ ______    _______ _______ _______ __  _ _______             |
|           |   \ |_____| |______   |_____] |_____| |_____/ |   |_____| | | | |______ | \ |  |      Our       |
|           |_____/ |   | ______|   |    |   | |  \_ |_____ |   | | | | |______ | \_|  |     VISION      |
|           um mal Zeit zu gewinnen wenn dies erforderlich ist oder zur Arbeitserleichterung        https://tinyurl.com/hdullhw |
|......................................................................____......................................................................|
| o  \ o / _ o    __|  \ /   |__     o _ \ o /  o  / __ \  o  \ o / _ o    __|  \ /   |__     o _ \ o /  o |
| /|\  |   /\  __\o  \o  |  o/   o/__  /\   |  /|\ / / \ \ /|\  |   /\  __\o  \o  |  o/   o/__  /\   |  /|\ |
| / \  / \  | \ /) |  ( \ /o\ / )  |  (\ / |  / \  / \ \ \__/ / / \  / \  | \ /) |  ( \ /o\ / )  |  (\ / |  / \  / \ |
|.....................................................................\____/.....................................................................|